Az osztrák Építőmunkás Szabadság- és Végkielégítési Törvény (BUAG Bauarbeiter Urlaubs- und Abfertigungsgesetz) előírásai vonatkoznak a magyar vállalkozások által kiküldött munkavállalókra is.
A törvény előírásai szerint az alábbi munkavállalók körére vonatkozik:
Az a munkavállaló, akit munkáltatója a fennálló magyarországi munkaviszony keretében Ausztriában max. 12 hónap időtartamban (előre nem látható okokból ez 12 hónappal meghosszabbítható) építőipari tevékenység keretében folyamatosan foglalkoztat.

A törvény nevesíti is az alábbi építőipari szakmákat:

a) Építőmester, kőművesmester, építőipari kivitelező vállalkozások, betonvasszerelő, építőipari bontó, földmunka, betonfúró- és vágó, vízszabályozó, meliorációs, útépítő és kéményjavító valamint hőszigetelt homlokzatépítő vállalkozások;
b) Kőfaragó, műköves vállalkozások
c) Tetőfedő- és térburkoló vállalkozások;
d) Kályhaépítő, hidegburkoló vállalkozások;
e) Kút- és mélyfúró, állványkölcsönző vállalkozások, építőipari munkagépet kezelővel kölcsönző vállalkozások, hő- hang és tűzvédelmi szigetelő vállalkozások, aszfaltozó vállalkozások, vízszigetelő vállalkozások, stukkókészítő és szárazépítő vállalkozások, fa útburkolatépítők, esztrich és ipari padlókészítő vállalkozások
f) Ács és parkettás vállalkozások;
g) Olyan különleges építőipari vállalkozások, akik az a-f pont alatti tevékenységeket is gyakorolják;
h) Az a-f tevékenységekre munkaerőt kölcsönző vállalkozások.

Nem tartoznak a törvény hatálya alá: Víz-gáz-, fűtésszerelő, épületlakatos, hűtő- és légtechnikai, villanyszerelő vállalkozások

A kiküldött munkavállalók utáni fizetési kötelezettség tisztázásához a BUAK központi koordinációs részlege magyar nyelven is! nyújt előzetes tájékoztatást a +43 579579-8188-as telefonszámon.

A kiküldő vállalkozásnak a szabadság-bérpótlékot (ez megfelel az Ausztriában szokásos, és általánosan fizetett 14. havi fizetésnek) minden egyes, a törvény hatálya alá eső munkanapra arányosan be kell fizetnie az Építőipari Szabadságpénztárba (BUAK).

A magyar (külföldi) vállalkozások által kiküldött munkavállalók esetében ezeket a pótlékokat egységesítették és a szabadság-bérpótlék számításának az alapját munkavállaló kollektív szerződés szerinti besorolási bruttó minimális alapbérének a 25%-kal megnövelt értékében állapították meg.

Ezt a vetítési alapot az osztrák Munkaügyi Szociális és Fogyasztóvédelmi Minisztérium által megállapított szorzóval kell megszorozni, amely értéke 39 órás munkahetet alapul véve 11,55. A napi pótlék számításához ezt az értéket kell 5-tel elosztani (napi szorzó: 2,31).

(Megjegyzés: Az osztrák építőipari cégek a munkavállaló tevékenységétől függően a munkavállalók besorolási órabérén felül különböző jogcímeken (túlóra, nehéz- vagy veszélyes munka végzése) átlagosan kb. 40%-os további pótlékok fizetésére kötelezettek, és náluk ez a pótlékokkal növelt összeg képezi a szabadság-bérpótlék vetítési alapját).

Számítási példa kiküldő cég esetére:

Kőműves szakmunkás:  

besorolási bruttó órabér  11,66 EUR/óra
bevallási időszak  2010 november hónap = 4,2 hét
BUAK-pénztárba
fizetendő összeg:  11,66 EUR/óra alapbér * 1,25 (pótlékszorzó) * 11,55 BUAK-heti szorzó * 4,2 (hetek száma) = 707,03 EUR

A kiküldő cég által fizetendő szabadság-bérpótlékokat naptári hónaponként írják elő, és a pótlékolási időszakot követően 8 héttel válnak esedékessé.

Mivel a kiküldött munkavállalókra bejelentési kötelezettség vonatkozik (ZKO3 kiküldetés bejelentés), építőipari tevékenység esetén a ZKO3 bejelentés automatikusan megküldésre kerül a BUAK részére.
Ettől függetlenül a kiküldő vállalatnak a BUAG hatálya alá eső kiküldetés megkezdését követően 14 napon belül be kell jelentenie ezt. Amennyiben a kiküldetés időtartama meghaladja az egy hónapot, akkor minden elszámolási hónapot követő 15-ig kell a havi jelentéseket leadni.

A szabadságigényekről

A kiküldött munkavállalók az alapvetően alkalmazandó munkajog (osztrák vagy magyar) illetékességétől függetlenül a kiküldetés ideje alatt szabadságigényeket szereznek. A szabadságigény alapja egy munkahét, amely 5 a BUAG hatálya alá eső munkanapból áll. Az egyes szabadság-igényheteket a BUAK rögzíti és a munkáltató cégtől függetlenül összeadja és a munkaválló egyéni szabadságpénz számláján nyilvántartja. A munkavállalóknál felgyülemlett szabadság-igényhetek száma határozza meg az általuk szerzett szabadságos napok számát.
A szabadság igény csak azon szabadságigényhetekre jár, amelyre a foglalkoztató befizette a BUAK-pótlékokat és egy éven belül teljesített igényhetek arányában keletkezik. Kiszámolása a BUAK-nál letárolt foglalkoztatási idő alapján kerül sor és azonnal igénybe vehető.
A maximális szabadságos napok száma egy éven belül 52 igényhét teljesítésével érhető el. 1150 igényhetet követően az éves szabadságmegváltás mértéke 30 nap, kevesebb igényhét esetén 25 munkanap.

A szabadság megváltási igényt a BUAK-nál szabadság-megállapodással kell érvényesíteni, amelyhez a szükséges nyomtatvány a BUAK alábbi honlapján www.buak.at Europaverfahren („Info über ArbeitnehmerInnen“). Letölthető.  Ezt a munkavállalónak alá kell íratnia a munkáltatóval, és legkésőbb a kívánt szabadságos hónapot követően egy hónappal be kell érkeznie a BUAK-hoz. A szabadságos pénzt a BUAK közvetlenül a munkavállalónak fizeti ki.
A szabadság igénybevétele alatt a kiküldő munkáltatónak nem kell fizetnie BUAK-pótlékot. Ilyenkor a BUAK-pénztár fizeti a szabadságot. Ezen felül a szabadság időszakára eső munkáltatói járulékokat (max 30,1%-ig) a BUAK közvetlenül befizeti a magyar TB-részére. Ugyancsak a BUAK fizeti a munkavállalói járulékokat valamint az SZJA-t (évente és munkavállalónként 100 EUR-nak megfelelő önrész visszatartásával) 
Amennyiben a kiküldött munkavállalók sem a kiküldetés ideje alatt, sem pedig a kiküldetés idejét követő 6 hónapban (továbbra is a kiküldő foglalkoztatónál munkaviszonyban maradva) nem vettek ki szabadságot, akkor kérhetik az Ausztriában szerzett szabadságigényük pénzbeli kielégítését. A pénzbeli kielégítést csak a munkavállaló kérvényezheti, és előfeltétele, hogy a kérvény beadása előtt legalább 6 hónapig ne álljon a BUAG hatálya alá eső munkaviszonyban.

Formanyomtatványok, kitöltési tájékoztatók letöltési helye:  ITT

A formanyomtatványok a lap alján a „Formulare für Entsendungen” címszó alatt vannak felsorolva.

Magyar nyelvű további felvilágosítás, valamint magyar nyelvű okmányok letölthetők: INNEN

 

BUAK - Betriebsbetreuung (Wien, Niederösterreich, Burgenland, Salzburg) A-1050 Wien, Kliebergasse 1A, Telefon: +43 (0) 579 579 2100 (a magyar nyelvű ügyintézőt külön kérni kell) Fax: +43 (0) 579 579 92199, E-Mail: betriebsbetreuung@buak.at Honlap: http://www.buak.at