Külföldi állampolgárságú házastárs / bejegyzett élettárs külföldön történt halálesetével összefüggő adaváltozás bejegyzése (Megözvegyülés bejelentése):

Általános információk:

Amennyiben a házasság a külföldi állampolgárságú házastárs halála okán szűnik meg, a halálesettel összefüggő adatváltozást Magyarországon is anyakönyveztetni szükséges (megözvegyülés bejelentése).

Illetékes hivatal:

A halálesettel összefüggő adatváltozás iránti kérelem benyújtható:

  • Magyarországon bármely települési anyakönyvvezetőnél, bármely kormányablaknál, vagy Budapest Főváros Kormányhivatal/Hazai Anyakönyvi Osztályán;
  • külföldön hivatásos konzuli tisztviselőnél (tiszteletbeli konzulnál nem nyújtható be a kérelem)

Érintettek:

A halálesettel összefüggő adatváltozást iránti kérelmet személyesen lehet benyújtani Konzuli Osztályunkon előzetes időpontfoglalás alapján. A kérelem benyújtására a magyar, megözvegyült házastárs jogosult.

Szükséges dokumentumok:

  1. Kitöltött kérelemnyomtatvány
  2. Elhunyt eredeti, külföldi halotti anyakönyvi kivonata* (Sterbeurkunde)
  3. Eredeti, magyar házassági anyakönyvi kivonat (bevonásra kerül)
  4. Magyar állampolgár útlevele/személyi igazolványa és lakcímkártyája

*Felhívjuk a kérelmezők figyelmét, hogy az eljáráshoz az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát eredetiben kell benyújtani, amely az eljárási alapiratok részét képezi, így az a kérelmezőnek nem adható vissza. Lehetősége van azonban arra, hogy az Ön által bemutatott eredeti iratról a Konzuli Osztályunkon – díj ellenében – készített hiteles másolatot használja fel az eljárásban.

Határidő:

Az ügyintézés hiánytalan kérelem benyújtása esetén két-három hetet vesz igénybe, melynek során a haláleset tényét tartalmazó, záradékolt magyar házassági anyakönyvi kivonat kerül kiállításra a konzuli tisztviselő által.

Költségek:

A halálesettel összefüggő adatváltozás iránti eljárás díjmentes.

További információk:

A halálesettel összefüggő adatváltozás iránti kérelem esetén „Anyakönyvezés” ügytípusra kell időpontot foglalni az online időpontfoglaló endszerben.

Letölthető dokumentumok: