Általános információk:

Tároló elemmel (chip) ellátott állandó személyazonosító igazolványra jogosult minden – a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő – magyar állampolgár, függetlenül attól, hogy magyarországi vagy külföldi állandó lakóhellyel rendelkezik. A külképviseleten ideiglenes személyazonosító igazolvány kérelmezésére nincs lehetőség.

Az állandó személyazonosító igazolvány a kiállítás napjától számított 6 évet követő születési idejének napjáig érvényes.  A 70. életévet betöltött kérelmező kérheti, hogy részére a kiállítás napjától számított 10 éves érvényességi idejű személyazonosító igazolvány kerüljön kiállításra.

Illetékes hivatal:

Állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelem benyújtható:

  • Magyarországon járási okmányirodában vagy a Központi Okmányirodában
  • külföldön hivatásos konzuli tisztviselőnél (tiszteletbeli konzulnál nem nyújtható be a kérelem)

 

Érintettek:

A állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelmet személyesen kell benyújtani Konzuli Osztályunkon előzetes időpontfoglalás alapján. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmezőről arcképmás (fénykép) készül, valamint az ujjlenyomatai és aláírása elektronikusan rögzítésre kerülnek (biometrikus adatok).

Szükséges dokumentumok:

  1. Érvényes, személyazonosságot igazoló okmány (útlevél, vagy személyi igazolvány, vagy vezetői engedély)
  2. Magyar állampolgárság igazolása (érvényes, illetve 1 éven belül lejárt magyar útlevél, vagy érvényes magyar személyi igazolvány, vagy 3 évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány, vagy eredeti honosítási okirat)
  3. Magyar lakcímkártya
  4. Magyar lakcímkártya hiányában magyar születési/házassági anyakönyvi kivonat

Az állandó személyazonosító igazolvány igénylőlapot  a kérelem benyújtásakor, a konzulátuson nyomtatjuk. 

Határidő:

Az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása – hiánytalan kérelem benyújtása esetén – kettő-három hetet vesz igénybe.

Költségek:

Az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása illeték- és díjmentes.

További információk:

A személyazonosító igazolvány cseréjét az érvényességi idejének lejárta előtt 60 nappal lehet kérni. Ez alól kivételt jelent, és a kérelem bármikor benyújtható:

  • ha a 70. életévét betöltött kérelmező 6 éves érvényességű személyazonosító igazolványa helyett 10 éves érvényességű igazolványt igényel, vagy
  • régi típusú személyigazolvány cseréje esetén.

A külképviseleteken elektronikus aláírás (E-sign) nem igényelhető.

Letölthető dokumentumok: